SELÇUK BEŞİR DEMİR


KURUM BİLGİLERİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI// Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Temel Eğitim Sosyal Bilgiler Eğitimi,, İLETİŞİM BİLGİLERİ E-Posta Adresi: sbdemir@cumhuriyet.edu.tr | sbesdem@hotmail.com Web Sayfası: http://www.selcukbesirdemir.com/sayfa-about.html Sabit Telefon: Dahili: 05058585672 Dr. Selcuk Besir DEMIR is a faculty member of the College of Education, where he has been teaching for the past 10 years. He received her Doctor of Philosophy in Education from Marmara University in April, 2011 He received her Post-Doc in Education and research methods from Cambridge-Anglia Ruskin University in, 2012... He has been conducting researches in the fields of Education. He published six article in most respected SSCI journals and He publish national and international 30 article, 12 books, etc. He has extensive experience research methods and advanced experience in quantitative and qualitative and mixed methods. 
 He,
 • was a candidate for TUBA translate  books awards three times, being eliminated in the finals each time
 • has experience in teaching at primary school and university level
 • is the editor of the translation of seven worldwide famous books on research methods and social studies
 • teaches courses on development of data collection tools, qualitative research methods, mixed methodology and qualitative data analysis with NVivo at TUBİTAK-TUSSIDE
 • has fieldwork experience for UNICEF and  MoNE
 • teaches courses about SPSS, Endnote,  Data Mining,  Nvivo, etc.
 • teaches courses about human rights and child rights, skill  development, social  activities, social rights integration, management and exclusion theories at undergraduate and graduate levels
 • has more than one publication on human rights and child rights
 • has advanced language and reporting skills
 • has advanced skills in using NVivo
 • is an expert in data analysis in quan,  qual and  mixed methods research
 • has coordinated a CUBAP project
 • has experience in running projects
 • is currently a consultant and lecturer in TÜBİTAK, MoNE and co-ordinates some projects. For example  extra-curricular activities.,Program Development, Book Writing, R&D
 • lectures as an invited speaker at 3 conferens     
KİTAPLAR NVivo ile nitel veri analizi Bölüm Adı: ,BAKLA ARİF,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Anı Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 330, ISBN: 978-605-170-261-2, Bölüm Sayfaları: - 2019 Kitap Tercümesi Tümü Sosyal Bilgiler Eğitimi. Bölüm Adı: ,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: PegemA, Editör: DEMİR SELÇUK BEŞİR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2018 Ders Kitabı Tümü Vatandaşlık Bilgisi Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Vatandaşlık Bilgisi,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Anı Yayın, Editör: SELÇUK BEŞİR DEMİR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-170-074-8, Bölüm Sayfaları: 2-11 2016 Ders Kitabı Kitap Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler Uygulamalar Bölüm Adı: ,TAY BAYRAM,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Anı, Editör: Bayram TAY ev Selçuk Beşir DEMİR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 310, ISBN: 978-605-170-104-2, Bölüm Sayfaları: - 2016 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş Bölüm Adı: Karma Yöntem - Giriş,DEDE YÜKSEL,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Anı, Editör: YükseL DEDE Selçuk Beşir DEMİR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 340, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2015 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Nvivo ile Nitel veri analizi Bölüm Adı: ,BAKLA ARİF,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: ANI, Editör: Patricia Bazeley Kristi Jackson , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2015 Kitap Tercümesi Tümü Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamaları Bölüm Adı: Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sanal Mekânlara Dayalı ÖğrenmeOrtamları,DEMİR SELÇUK BEŞİR,KARADEMİR YAVUZ, Yayın Yeri: Pegem A, Editör: Ramazan SEVER ve Erol KOÇOĞLU, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 394, ISBN: 978-605-364-987-8, Bölüm Sayfaları: 213-251 2015 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi Bölüm Adı: Giriş,DEDE YÜKSEL,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Anı, Editör: DEDE YÜKSEL,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri Bölüm Adı: Nitel Araştırmanın Doğası,BÜTÜN MESUT,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Pegem A, Editör: Mesut BÜTÜN ve Selçuk Beşir DEMİR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: 9786053649465, Bölüm Sayfaları: 3-29 2014 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri Bölüm Adı: Nİtel Araştırmanın Doğası,BÜTÜN MESUT,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Pegem Yayınevi, Editör: BÜTÜN MESUT, DEMİR SELÇUK BEŞİR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2014 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Eğitim Araştırmaları nitel nicel ve karma yöntemler Bölüm Adı: Eğitim Araştırmalarına Giriş,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: selçuk beşir demir, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Nitel Araştırma Yöntemleri Bölüm Adı: Giriş,BÜTÜN MESUT,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Siyasal Kitapevi, Editör: MESUT BÜTÜN SELÇUK BEŞİR DEMİR , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Araştırma Deseni Bölüm Adı: ,DEMİR SELÇUK BEŞİR,BÜTÜN MESUT,DEDE YÜKSEL, Yayın Yeri: Eğiten Kitap., Editör: DEMİR SELÇUK BEŞİR, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 267, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Kitap Tercümesi Tümü Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları Bölüm Adı: Öğrenen Bir Toplşuluk Oluşturmak İçin Sınıfınızı Düzenleyin,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Eğiten Kitap, Editör: Selçuk Beşir DEMİR, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: , ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2013 Kitap Tercümesi Kitap Bölümü Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Bölüm Adı: İran İslam Cumhuriyeti (Sosyal Bilgiler Programı),DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Pegem A, Editör: Cemil ÖZTÜRK, Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 481, ISBN: 978-605-364-189-6, Bölüm Sayfaları: 199-232 2011 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Hikayelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi Bölüm Adı: ,DEMİR SELÇUK BEŞİR,AKENGİN HAMZA, Yayın Yeri: Pegem A, Editör: , Basım Sayısı: 3, Sayfa Sayısı: 187, ISBN: , Bölüm Sayfaları: - 2011 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - Scholarly databases under scrutiny DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Journal of Librarianship and Information Science, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 2 - Syrian Refugees Minors in Turkey. Why and how are they Discriminated Against and Ostracized? DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Child Indicators Research, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 3 - Pros and cons of the new financial support policy for Turkish researchers DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Scientometrics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 4 - Voices from Minors in the Most Volatile Region DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: International Social Work, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 5 - A Mixed-Methods Study of Ex-Post Funding Incentive Policy for Scholarly Publications: Academic or Economic? DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Journal of Scholarly Publishing, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 6 - A convergent parallel mixed-methods study of controversial issues in social studiesclasses: A clash of ideologies. DEMİR SELÇUK BEŞİR,Pişmek Nuray, Yayın Yeri: Educational Sciences-Theory Practice, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 7 - Academic Incentive Allowance: Scientific Productivity, Threats, Expectations YÜCEL AHMET GALİP,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List Özgün Makale 8 - Predatory journals: Who publishes in them and why? DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Journal of Informetrics, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 9 - TARİHİ DİZİ ve FİLMLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YANSIMALARI Gezici Mesut,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Turkish History Education Journal, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - T rkiye deki Afgan M lteci rencilerinG z nden T rkiye Cumhuriyeti Milli De erleri DEMİR SELÇUK BEŞİR,Kılıç Esra, Yayın Yeri: Değerler Eğitimi Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - Oral Exam System at Teacher Appointments in Turkey Çolak İsmail,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: International Journal of Evaluation and Research in Education, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 12 - lkokul 4. s n f insan haklar , yurtta l k ve demokrasi dersindeya anan sorunlar n s n f retmenleri taraf ndan de erlendirilmesi TOPRAK Ersen,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi,, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 13 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme DEMİR SELÇUK BEŞİR,YAMAN TUĞBA, Yayın Yeri: Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 14 - 4 4 4 Yeni Eğitim Sistemi ile Birlikte Sınıf Öğretmenliğinden Sosyal Bilgiler Branşına Geçiş Yapan Öğretmenlerin Yeterlikleri Bir Durum Çalışması POTUR ELİF,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 15 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi DEMİR SELÇUK BEŞİR,BÜTÜNER KADİR, Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması BOZBEK MURAT,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Dicle ÜniversitesiZiya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 17 - Ortaokul Öğrencilerinin Polise Yönelik Tutumlarının İncelenmesi DEMİR SELÇUK BEŞİR,DEMİRBAŞ SELAMİ, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 18 - Developing Valid and Reliable Map Literacy Scale KOÇ HAKAN,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Review of International Geographical Education Online, Yıl: 2014 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 19 - Ortaokul 8 Sınıf Öğrencilerinin Vatandaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi DEMİR SELÇUK BEŞİR,BOZBEK MURAT, Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Eğitim İndexi Özgün Makale 20 - Yönetici görüşlerine göre MEB 2013 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği DOĞAN SONER,DEMİR SELÇUK BEŞİR,PINAR MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: DOAJ Özgün Makale 21 - Ortaokul öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenine karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkininincelenmes YILMAZER AYŞEGÜL,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 22 - 4 4 4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi DOĞAN SONER,DEMİR SELÇUK BEŞİR,PINAR MEHMET ALİ, Yayın Yeri: İlköğretim Online (elektronik), Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 23 - Tarih Derslerinde Akıllı Tahta Kullanım Durumunun İncelenmesi Bir Durum Çalışması DEMİR SELÇUK BEŞİR,YORULMAZ EDA, Yayın Yeri: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: Türk Eğitim İndexi Özgün Makale 24 - 4 4 4 Yeni Eğitim Sistemi nin Yansımaları Beşinci Sınıflardaki Eğitim Öğretim Sürecinin Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi DEMİR SELÇUK BEŞİR,DOĞAN SONER,PINAR MEHMET ALİ, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 25 - Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DEMİR SELÇUK BEŞİR,KOÇ HAKAN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 26 - 2011 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği nin içeriğine ve puanlama ölçütlerine ilişkin yönetici görüşlerinin incelenmesi PINAR MEHMET ALİ,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 27 - Öğretmen Kariyer Basamakları Uygulamasının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Journal of Education and HumanitiesTheory and Practice, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Derleme Makale 28 - Coğrafi Bilgi Sistemi CBS İle Coğrafya Derslerine Yönelik Öğretim Materyallerinin Hazırlanması DÖLEK İSKENDER,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Journal of Social Studies Education Research, Yıl: 2011 Uluslararası Hakemli Endeks: H.W. Wilson''s Education Full Text Database Özgün Makale 29 - Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DEMİR SELÇUK BEŞİR,AKENGİN HAMZA, Yayın Yeri: . E-Uluslararası Eğitim AraştırmalarıDergis, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: Doaj Özgün Makale 30 - Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi KARADENİZ YILMAZ,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 31 - Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği KÖÇER MEHMET,DEMİR SELÇUK BEŞİR, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Mixed Method Research: The Things We Know and Do Wrong DEMİR SELÇUK BEŞİR (02.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: V. International Eurasian Educational Research Congress /EJERCongress Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - Karma Yöntem DEMİR SELÇUK BEŞİR (10.05.2019-12.01.2018), Yayın Yeri: 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONAL ADMINISTRATION Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - Şeker gülşah,DEMİR SELÇUK BEŞİR (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: INTERNATIONAL EDUCATIONALTECHNOLOGY SYMPOSIUM Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - A NEW METHODOLOGICAL MOVEMENT: MIXED METHOD, HOW AND WHY? DEMİR SELÇUK BEŞİR (27.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: I. INTERNATIONAL EDUCATIONALTECHNOLOGY SYMPOSIUM Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - DEMİR SELÇUK BEŞİR (11.05.2017-14.05.2017), Yayın Yeri: IV International Eurasian Educational Research Congress Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında Eğitim Gören Öğrencilerinin Fakültede Verilen Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi POLAT AHMET,DEMİR SELÇUK BEŞİR (28.04.2014-30.04.2014), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 7 - Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Seminer Dönemleri Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmes ATASOY TUGAY,DEMİR SELÇUK BEŞİR,DOĞAN SONER (28.04.2014-30.04.2014), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 8 - 8 Sınıf T C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi nde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmes KARADEMİR YAVUZ,DEMİR SELÇUK BEŞİR (28.04.2014-30.04.2014), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - Araştırmacıların Yeni Yardımcıları Veri İşleme Programları SPSS Lirsel nVivo ve diğerleri DEMİR SELÇUK BEŞİR (06.10.2010-08.10.2010), Yayın Yeri: I.İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 10 - Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi DEMİR SELÇUK BEŞİR,KARADENİZ YILMAZ (16.05.2010-18.05.2010), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve  Sorunları Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 11 - Öğretmen Kariyer Basamakları Uygulamasının Farklı Kariyer Basamaklarında Bulunan Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi KARADENİZ YILMAZ,DEMİR SELÇUK BEŞİR (16.05.2010-18.05.2010), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve  Sorunları Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 12 - Evrensel Değerlere İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliğ DEMİR SELÇUK BEŞİR,KOÇ Kadir (28.05.2009-30.05.2009), Yayın Yeri: I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 9786054282456 13 - Sosyal Bilgiler Sınıfına İlişkin Nitel Bir Araştırma DEMİR SELÇUK BEŞİR,KÖÇER MEHMET (18.06.2007-20.06.2007), Yayın Yeri: III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 14 - Özel Eğitimime Muhtaç Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Öğrencilere Karşı Öğretmenlerin Sergiledikleri Tutum ve Davranışlar DEMİR SELÇUK BEŞİR (04.11.2006-06.11.2006), Yayın Yeri: 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 15 - Öğretmen Adaylarının Atatürk İlke ve İnkılaplarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi KÖÇER MEHMET,DEMİR SELÇUK BEŞİR (04.05.2006-05.05.2006), Yayın Yeri: 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 16 - Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Bedensel Ceza Karşı Tutumları DEMİR SELÇUK BEŞİR (28.09.2005-30.09.2005), Yayın Yeri: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 17 - Okulda ve Ailede Bedensel Ceza DEMİR SELÇUK BEŞİR (28.09.2005-30.09.2005), Yayın Yeri: XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ulusal Poster ISBN: 18 - İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Materyal Kullanımı Hakkında Bir Araştırma DEMİR SELÇUK BEŞİR,YAVUZ Hakan (21.09.2005-23.09.2005), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 19 - Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal Amaçların Gerçekleşme Düzeyinin KÖÇER MEHMET,DEMİR SELÇUK BEŞİR (26.05.2005-28.05.2005), Yayın Yeri: 2. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 20 - İlköğretim 2 Kademe Sosyal Bilgiler Dersi nin Hedeflere Ulaşma Derecesi Elazığ İli Örneği DEMİR SELÇUK BEŞİR (26.05.2005-28.05.2005), Yayın Yeri: 2. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Ulusal Sözlü Bildiri ISBN: 21 - Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Etkilerive Kalkınmada Eğitimin Rolü ve Önemi DEMİR SELÇUK BEŞİR (23.05.2005-25.05.2005), Yayın Yeri: 1. Doğu Anadolu Sempozyunu Ulusal Poster ISBN:
PROJELER 1 - Kalkınma için uluslararası işbirliğine yönelik eğitim ve araştırma altyapısının artırılması Yürütücü Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı 01.09.2017 - 12.12.2018 450000 TÜRK LİRASI 2 - Technical Physical Facilities of Four Youth Centers In Southeast Turkey Yürütücü Avrupa Birliği Tamamlandı 05.07.2017 - 11.12.2018 186000 EURO 3 - Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı Yürütücü Kalkınma Bakanlığı Tamamlandı 17.03.2017 - 20.07.2017 380000 TÜRK LİRASI 4 - Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Tamamlandı 17.03.2017 - 15.07.2017 1.980.000 TÜRK LİRASI 5 - Mesleki ve Teknik Eğitim Konusunda Liderlik ve Girişimcilik Projesi Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 01.11.2015 - 11.06.2017 123000 TÜRK LİRASI 6 - Araştırmacı Diğer (Uluslararası) Tamamlandı 16.12.2016 - 14.02.2017 75000 TÜRK LİRASI 7 - YAPILANDIRMACI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARA UYGUN EDEBİ ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.09.2014 - 27.12.2016 4740 TÜRK LİRASI 8 - Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı Projesi Danışman TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı 15.06.2016 - 15.09.2016 10000 TÜRK LİRASI 9 - Araştırmacı Diğer (Uluslararası) Devam Ediyor 11.07.2019 - 187000 EURO 10 - Araştırma yöntemleri eğitimi sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi Yürütücü -Tübitak 1002 Devam Ediyor 09.12.2018 - 103000 TÜRK LİRASI
DERSLER Lisans 2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2018-2019 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2018-2019 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 4 Lisans 2016-2017 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2016-2017 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Sos.Bilg.Söz.ve Yazılı Edeb.İnc. Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 4 Lisans 2015-2016 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 1 Lisans 2015-2016 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Sos.Bilg.Söz.ve Yazılı Edeb.İnc. Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 1 Lisans 2014-2015 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Sos.Bilg.Söz.ve Yazılı Edeb.İnc. Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2013-2014 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Çevre Eğitimi Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Okul Deneyimi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Sosyal Bilgilerde Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 1 Lisans 2012-2013 Vatandaşlık Bilgisi Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Sosyal Bilgilerin Temelleri Türkçe 2 Yüksek Lisans 2018-2019 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 1 Yüksek Lisans 2014-2015 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri II Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Sosyal Bilgilerde Araştırma Yöntemleri I. Türkçe 1 Yüksek Lisans 2011-2012 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3