Telefon: 0 346 219 1224
Belgegeçer: 0 346 219 1037
 2019 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt Başvuruları

Duyuru Başlangıç Tarihi : 15.03.2019 - Duyuru Bitiş Tarihi : 31.03.2019

              Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2019 Yaz Dönemi kontenjan bilgileri ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

Ön kayıt başvurusu yapmadan önce tüm adayların açıklamaları dikkatle okuması, başvurusunu atamaya esas olan alan, mezun olduğu program ve alana ayrılan kontenjan bilgilerine dikkat ederek yapması gerekmektedir.

Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

1.       Kontenjanlar mezun olunan programa göre değil atamaya esas teşkil eden alanlara göre ayrılmıştır.

2.       Alanların ve kontenjanların belirlenmesinde;

a.       MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan (2018/12) “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”,

b.       Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’nun 13.03.2019 tarihinde almış olduğu 2019/16 sayılı karar,

c.       Öğretmenlik uygulaması sürecinin istenilen niteliğe ulaşması ve deneyim sahibi nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi için “Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin” 14.06.2018 tarih ve 31666252-399-E. 11700767 sayılı Makam Olurlu Yönerge,

d.       İlgili alanda MEB bünyesinde Sivas ilinde görev yapmakta olan öğretmen ve üniversitemizde bulunan bu dersleri verebilecek öğretim elemanı sayıları dikkate alınmıştır (Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğretmen adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması Dersi” kapsamında yapacakları staj uygulamaları ancak ilgili branşta öğretmenlerin gözetiminde yapılabilmektedir. Bu nedenle ilgili branşta/alanda görev yapan öğretmen sayısı kontenjanlar konusunda belirleyicidir.).

3.       Başvuruların değerlendirilmesinde kontenjanların;

a.       %75’i Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine (Diğer Üniversitelerde okuyan öğrenciler başvuramaz.)

b.       %25’i tüm üniversitelerin mezunlarına ayrılacaktır.

4.       Genel not ortalaması (GNO) 1,50’nin altında olan adayların başvuruları yönetim kurulu kararı gereği kabul edilmeyecektir.

5.       Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yeterli başvurunun bulunmadığı alanlara ayrılan kontenjanlar diğer alanlara (ilgili alanlarda Sivas ilinde görev yapan öğretmen sayısı dikkate alınarak) kaydırabilir. Bu çerçevede yapılacak değişiklikler ön kayıt başvuru süresinin sonunda duyurulacaktır.

6.       Kesin kayıt hakkı kazanan adayların ön kayıt esnasında sundukları bilgilerle evraklarında yer alan bilgiler örtüşmediği takdirde adayların başvuruları iptal edilecektir. Hatalı beyanlar adayların sorumluluğundadır.

Başvuran tüm adaylar bu kriterler çerçevesinde not ortalamalarına göre sıralanacak ve kontenjan dahilinde olan adaylar kesin kayıt listeleriyle açıklanacaktır.

ÖNEMLİ NOT:  Sıralamalar 4’lük sistemdeki notlara göre yapılacağından başvuru yapan tüm adaylar 4’lük  sistem üzerinden mezuniyet notunu belgelemek zorundadır. Koordinatörlüğümüzce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacaktır. Adaylar not dönüşümünü kendi mezun oldukları üniversiteden/fakülteden yaptıracaklardır.

Lütfen başvuru yapmadan önce yukarıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

18 - 31 Mart arası ÖNKAYIT süreci

1 Nisan - Kesin kayıt yapabilecek adayların ilanı

2 - 10 Nisan arası KAYIT süreci

11 Nisan - Yedek adayların ilanı

12 - 18 Nisan arası Yedek adayların kayıt süreci 

Dersler Temmuz’da başlayıp 2020 Ocak’ta tamamlanacaktır. Ayrıca dersler yüz yüze olup teorik derslere %70 uygulamalı derslere ise %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Akademik takvim daha sonra ilan edilecektir.

Başvuru ve kontenjan detayları için lütfen pdf dosyasını tıklayınız.