EĞİTİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

DEKANLIK

 

 

Dekanlık Dış Hat

 

 219 12 24

 

 

 

Prof. Dr. Ali AKSU

Dekan V.

 4600-01-02

Yrd. Doç. Dr. Taner ÇİFÇİ

Dekan Yrd.

 4600-01-02

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ

Dekan Yrd.

 4600-01-02

Sekreter

 

 4600-01-02

Belgegeçer

 

219 10 37

 

 

 

Burhan İLTER

Fakülte  Sekreteri

4606

Ayniyat

 

4611

Satınalma

 

4614

Tahakkuk

 

4612

Maaş Tahakkuk

 

4613

Pedagojik Formasyon Bürosu

 

4610

Yazı işleri - Evrak Kayıt

 

4615-4616

Öğrenci İşleri

 

4609

Kütüphane

 

4701

Teknisyen-Teknisyen yardımcısı

 

4607-4617

Bilgisayar Teknikeri

 

4608

Çay Ocağı

 

4618

Kantin

 

4622

Güvenlik

 

4620

 EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Soner DOĞAN

Başkan

4753

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANAK

Başkan Yrd.

4637

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY

Başkan Yrd.

4748

Sekreter

 

4729

Hizmetli

 

4722

 

 

 

  Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Hatice YILDIZ

Başkan

4747

 

 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Hatice Gonca USTA

Başkan

4731

Yrd. Doç. Dr. Hatice YILDIZ

 

4747

Araştırma Görevlileri

 

4683

 

 

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tuncay DİLCİ

Başkan

4725 - 4726

Yrd. Doç. Dr. Canan KOÇ

 

4751

Yrd. Doç. Dr. Ebru BOZPOLAT

 

4732

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY

 

4748

Yrd. Doç. Dr. Kaan GÜNEY

 

4727

Yrd. Doç. Dr. Soner DOĞAN

 

4753

Yrd. Doç. Dr. Suna ARSLAN

 

4659

Araştırma Görevlileri

 

 

 

 

 

   Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Celal Teyyar UĞURLU

Başkan

4750

Yrd. Doç. Dr. İhsan TOPÇU

 

4721

Araştırma Görevlileri

 

4728

 

 

 

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERSOY

Başkan

4748

 

 

 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi

Yrd. Doç. Soner DOĞAN

Başkan

4753

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANAK

Başkan

4637

Doç.Dr. Hakkı KIZILOLUK

 

4723

Yrd. Doç. Dr. Hülya ERCAN

 

4673

Yrd. Doç. Dr. İlhami ARSEVEN    

Araştırma Görevlileri

 

4639

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ 

Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMİRÖZ

Başkan

4745

Sekreter

 

 

 

 

 

MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Aşkın AKPULAT

Başkan

4678

Yrd. Doç. Dr. Seval IŞIK

Başkan Yrd.

4688

Sekreter

 

4690

Hizmetli

 

 

 

 

 

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. H. Aşkın AKPULAT

Başkan

4678

Araştırma Görevlileri

 

4691

 

 

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr. Eşref ORUÇOV

Başkan

4675

Yrd. Doç. Dr. Ali TÜRKDOĞAN

 

4643

Yrd. Doç. Dr. Nesir HÜSEYİN

 

4655

Yrd. Doç. Dr. Mesut BÜTÜN

 

4642

Yrd. Doç. Dr. Seval IŞIK

 

4688

Yrd. Doç. Dr. Handan DEMİRCİOĞLU

 

4682

Araştırma Görevlileri

 4654 - 4663 - 4671 

 

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Gültekin GÖKÇE

Başkan

4685

Prof. Dr. Hüseyin SARI

 

4634

Doç. Dr. Murat BURSAL

 

4692

Doç. Dr. A. Hakan HANÇER

 

4709

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARTAL

 

4703

Yrd. Doç. Dr. Hatayi ZENGİN

 

4702

Yrd. Doç. Dr. Goncagül SERDAROĞLU

 

4700

Yrd. Doç. Dr. A. Türker TÜZEMEN

 

4699

Yrd. Doç. Dr. Serkan BULDUR

 

4693

Araştırma Görevlileri

 4669 - 4698

 

 

 

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin KARTAL

Başkan

4703

 

 

 

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ELİK

Başkan

4651

Yrd. Doç. Dr. Hatice GÜNGÖR SEYHAN

 

4681

Araştırma Görevlileri

 4636 - 4644 - 4661 - 4662 - 4691

 

 

 

SOSYAL BİLİMLER ve TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hakan KOÇ

Başkan

4752

Yrd. Doç. Dr. Ayhan BULUT

Başkan Yrd.


Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ERGÜN

Başkan Yrd.

 

Sekreter

 

4707

 

 

 

 

 

 

Coğrayfa Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Hakan KOÇ

Başkan

4752

 

 

 

Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Kasım ÖZGEN

Başkan

4640

Araştırma Görevlileri

 

4711

 

 

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK   4689
Doç. Dr. Recep ERCAN

 

4670

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ

 

4646

Yrd. Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

 

4652

Yrd. Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR

 

4637

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ERGÜN

 Başkan  

Öğr. Gör. Dr. Ülkü YANCI

 

4664

 

 

 

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr. Fatih Mehmet DERVİŞOĞLU

Başkan

4710 - 4714

Araştırma Görevlileri

 

4694

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Özkan AYDOĞDU

Başkan

4705

Araştırma Görevlileri

 

4715

 

 

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet YILMAZ

Başkan

4704

Yrd. Doç. Dr. Mehtap ALPER

 

4719

Yrd. Doç. Dr. Evren KARATAŞ

 

4720

Yrd. Doç. Dr. Özkan AYDOĞDU

 

4705

Yrd. Doç. Dr. Ayhan BULUT

   

Araştırma Görevlileri

4708 - 4717 - 4718

Araştırma Görevlileri

 

4694

 

 

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT

Başkan

4740-2854

Yrd. Doç. Dr. Duygu ULUSOY YILMAZ

Başkan Yrd.

2263

Yrd. Doç. Dr. Bircan AK

Başkan Yrd.

4738

Sekreter

 

4734

Hizmetli

 

2849

 

 

 

 

 

 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Prof. Dr. Mustafa Hilmi BULUT

Başkan

4740-2854

Yrd. Doç. Dr. Zekeriya KAPTAN

 

1911

Yrd. Doç. Dr. Duygu ULUSOY YILMAZ

 

2263

Öğr. Gör. Dilek MOĞULBAY

 

2202

Öğr. Gör. Türker EROL

 

3135

Öğr. Gör. Derya KAÇMAZ

 

3134

Araştırma Görevlileri

 

3133

 

 

 

Resim Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Yrd. Doç. Dr. Bircan AK KOÇAK

Başkan

4738

Yrd. Doç. Dr. Kâni ÜLGER

 

4737

Öğr. Gör. Tamer BALIKÇI

 

4754

Öğr. Gör. Songül MOLLAOĞLU

 

4733

Araştırma Görevlileri

4724-4725-4735-4739

 

 

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Taner ÇİFÇİ

Başkan

4647

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turhan ORHAN

Başkan Yrd.

4666

Yrd. Doç. Dr. Ayla ARSEVEN

Başkan Yrd.

4657

Bölüm Sekreteri

 

4677

 

 

 

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr. Nebahat GÖÇERİ

 

4687

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan ORHAN

Başkan

4666

Yrd. Doç. Dr. Taner ÇİFÇİ

 

4647

Yrd. Doç. Dr. Neslihan ŞAHİN

 

4656

Yrd. Doç. Dr. Murat OKUR

 

4686

Araştırma Görevlileri

4635 - 4665 - 4676

 

 

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ayla ARSEVEN

Başkan

4657

 

   

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖNDER

 

4638

Öğr. Gör. Asuman BİLBAY

 

4648

Araştırma Görevlileri

 

4658 - 4684

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ELİK

Başkan

4651

Öğr. Gör. Bilal KASAP

 

4743

Öğr. Gör. Nihal DUMAN SUNA

 

4742

Uzm. Aykut HASBEK

 

4741

Sekreter

 

4677

 

 

 

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Arif BAKLA

Başkan

4641

Yrd. Doç. Dr. Hakan DEMİRÖZ

Başkan Yrd.

4745

Yrd. Doç. Dr. Sibel KORKMAZGİL

Başkan Yrd.

4744

Yrd. Doç. Dr. Esmira MEHDİYEV

 

4749

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇEKİÇ

 

4730

Araştırma Görevlileri

 

4649

Sekreter

 

4734

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANAK

Başkan

4637

Araştırma Görevlileri

 

4713

Sekreter

 

4677