Misyon - Vizyon


Misyonumuz:

Öğretmenlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş, özgürlük, eşitlik, hakkaniyet ilkelerinin yol göstericiliğinde, Cumhuriyetin öğretmenlerini yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz:

Cumhuriyetin öğretmenlerini; akademik olarak yetiştirmenin yanı sıra, Atatürk İlke ve İnkılapları'nı özümsemiş, akılcı, bilimsel, hümanist ve toplumsallaşmış öğretmenler yetiştiren, hem yurdumuza, hem de içinde bulunduğu üniversite ve kente karşı öğretim- eğitim sorumluluklarının bilincinde olan bir fakülte yaratmaktır.

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü
Eğitim Fakültesi 58140 SİVAS
Telefon: 0 346 219 1224
Belgegeçer: 0 346 219 1037