Misyonumuz:

İnsanı temel alan bir anlayış çerçevesinde , bilgiyi üretmeyi, düzenlemeyi ve paylaşmayı bilen, öğretmenlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, araştıran ve kendini sürekli yenileyen nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

Atatürk İlke ve İnkılapları'nı özümsemiş, akılcı, çağımızın gerektirdiği donanıma sahip öğretmenler yetiştiren, ülkemize, bölgemize, üniversitemize ve şehrimize karşı öğretim- eğitim sorumluluklarının bilincinde, paydaşlarıyla iletişime ve işbirliğine açık  olan bir fakülte olmak. Bu vizyon çerçevesinde ilkelerimiz;

  • Bilimsel, kültürel ve ahlâki değerlere saygılı,
  • Toplumsal sorunlara duyarlı,
  • Etkin,
  • Katılımcı,
  • Adaletli,
  • Güleryüzlü, ulaşılabilir,
  • Şeffaf ve hesap verebilir olmaktır.