Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037

Bölümler
Yönetim
Ders Bilgi Paketi
İç Kontrol

Tanıtım

Fakültemizin tanıtım bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Dekanın Mesajı

   Günümüzü tanımlamak için kullanılan anahtar kavramlardan biri, hiç kuşkusuz değişimdir. XX. yüzyılda bütün dünya hemen her alanda köklü değişimlere şahit oldu. Değişim şu anda da sarsıcı bir şekilde devam ediyor. "Değişime ayak uydurma" perspektifi günümüz dünyasında sadece nesne olmak; sonradan gelmek, takip etmek, tüketici olmak anlamına geliyor. Günümüz dünyasının yönünü değişime ayak uyduranlar değil, değişimi yönetenler belirliyor. Bunun yolu da hiç şüphesiz nitelikli insan gücünden geçiyor. Bu sebeple olsa gerek "insanın eğitimi" eski çağlardan bu yana hiç değişmeksizin önemini korumuş ve bugün de korumaktadır. Öğretmenlik bu bağlamda hâlâ stratejik değeri en yüksek olan mesleklerden birisidir. Çünkü öğretmenlik insanın kişiliğine dokunan, şekil veren, yön veren bir meslektir. Belki de başka hiç bir meslek bizim kişisel tarihimize öğretmenler kadar etkide bulunmamıştır. İyi yetişmiş bir öğretmen, sadece iyi yetişmiş bir kişi değildir, iyi yetişmiş nesiller demektir.

 

    Bir toplumun geleceği, o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Dolayısıyla dünya üzerinde var olan medeniyetlerin kurulmasında öğretmenlerin payı büyüktür. İslam medeniyetinin gelişip güçlenmesinde Müslüman Türklerin büyük katkısı vardır. Ecdadımız özellikle eğitime büyük önem vermiştir. İslami ilimlerden pozitif ilimlere kadar tüm alanlarda kalıcı ilmi ve tarihi eserler bırakmışlardır. Camiiler, medreseler, kütüphaneler, hanlar, hamamlar, köprüler ve daha pek çok mimari eserlerle de eğitime ne kadar önem verdiklerini açıkça göstermişlerdir. Ayrıca musikiden edebiyata, mimariden minyatüre ve hat sanatına kadar pek çok alanda İslam medeniyetinin gelişmesini sağlamışlardır.

    Tarihimizde öğretmenlere önem verildikçe medeniyetimizin yükseldiği, bilgi ve ahlâkın en üst zirvesine ulaştığını; verilen önem azaldıkça da medeniyetler sahnesinde değerini kaybettiği görülmektedir. Ülkemizin bugünleri ve yarınları için sorumluluk sahibi, katılan, üreten ve paylaşan bireylerini yetiştirmek için öncelikle üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek gerektiği bilincindeyiz.

 Sevgili öğrenciler,

    En değerli öğretmen “ya öğrenen ya da öğreten ol üçüncüsü olma!” düsturunun şuurunda olan ve bunu hayat boyu tatbik etmeye çalışan kişidir. Bunun bilincinde olarak sizlerin geleceğimizi en iyi şekilde aydınlatacağınıza olan inancım tamdır. Aklı, vicdanı ve düşüncesi hür, ülkesini, milletini, değerlerini seven ve koruyan gençler olarak yetişeceğinize olan inancım da tamdır. Bu duygularla fakülte yönetimi ve öğretim üyesi hocalarım adına hepinize başarılı, sağlıklı, huzur ve mutluluk dolu bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi diliyorum.

 Sevgilerimle,

 

Kurumsal Kimlik

Fakültemize ait kurumsal kimlik dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.