Misyonumuz:

   İnsanı temel alan bir anlayış çerçevesinde, bilgiyi üretmeyi, düzenlemeyi ve paylaşmayı bilen, öğretmenlik mesleğinin temel değerlerini özümsemiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, toplumsal sorunlara karşı duyarlı, araştıran ve kendini sürekli yenileyen nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyonumuz:

   Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, akılcı, çağımızın gerektirdiği donanıma sahip öğretmenler yetiştiren, ülkemize, bölgemize, üniversitemize ve şehrimize karşı öğretim- eğitim sorumluluklarının bilincinde, paydaşlarıyla iletişime ve işbirliğine açık olan bir fakülte olmak. Bu geniş görüşlülük çerçevesinde ilkelerimiz; 

  • Bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere saygılı,
  • Toplumsal sorunlara duyarlı,
  • Etkin,
  • Katılımcı,
  • Adaletli,
  • Güleryüzlü, ulaşılabilir,
  • Şeffaf ve hesap verebilir olmaktır.