FR-002 Ön Kayıt Öğrenci Bilgi Formu

FR-003 Öğrenci E-Posta Talep Formu

FR-004 Ders Müfredat-Planı Formu

FR-005 Ders Kayıt Formu

FR-006 Mazeretli Ders Kaydı Formu

FR-007 Ders Kaydını Düzeltme Formu

FR-008 Haftalık Ders Programı Formu

FR-009 Ders Çakışması Formu

FR-010 Üstten Ders Alma Formu

FR-011 Öğrenci Harç Düzeltme ve İade Belgesi Formu

FR-012 Öğrenci Harç İadesi Öğrenci Bilgi Formu

FR-013 Öğrenci Burs Destek Başvuru Bilgi Formu

FR-014 Burs Başvurusu Öğrenci Tanıtım Formu

FR-015 Sınav Programı Formu

FR-016 Sınav Kağıdına İtiraz (Maddi Hata) Formu

FR-017 Not Duzeltme Formu

FR-018 Sınav Evrakı Arşiv Teslim Formu

FR-019 Zorunlu Ortak Ders Muafiyet Sınav Formu

FR-020 Öğrenci Disiplin Cezası Bilgi Formu

FR-021 Öğrencinin Ders Değerlendirme Anketi Formu

FR-022 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Formu (SKS)

FR-023 Öğrenci-Toplulukları-Değerlendirme-Anket Formu

FR-024 Öğrenci-Toplulukları-Değerlendirme-Anketi Sonuç Değerlendirme Formu

FR-025 Gezi Talep Formu

FR-026 Staj Müracat Kabul Formu

FR-029 Öğrenci SGK Bilgi Formu

FR-030 Engelli Öğrenci Danışmanlık Formu

FR-031 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi Formu

FR-032 Engelli Öğrenci Birimi Değerlendirme Anketi Sonuç Değerlendirme Formu

FR-033 Kayıt Sildirme İsteği Formu

FR-034 Tek Ders Sınav Talep Formu

FR-035 Diğer Yükseköğretim Kurumlarının Yazokulu Programlarından Ders Alma Başvuru Formu

FR-036 Öğrenci İlişik Kesme Formu

FR-037 Geçici Nitelikteki Mezuniyet Belgesi Formu

FR-038 Diploma Kayıp Formu

FR-039 Psikolojik-Danışmanlık-Hizmeti Ön Görüşme Formu

FR-040 Psikolojik-Danışmanlık-Hizmeti-Öğrenci-Memnuniyet- Anket Formu

FR-041 Psikolojik-Danışmanlık-Hizmeti-Öğrenci-Memnuniyet- Anketi Sonuş Değerlendirme Formu

FR-042 Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-043 Yatay Geçiş Muafiyet Başvuru Formu

FR-044 Yatay Geçiş Kapsamında Değerlendirmeye Alınan Öğrencilerin Listesi Formu

FR-045 Dikey Geçiş Ders Muafiyet Başvuru Formu

FR-046 Değişim Programları Not Dönüşüm Formu

FR-047 Askerlik Durum Belgesi Formu

FR-048 Askerlik Durumu Beyan Formu

FR-068 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu (Bilgi İşlem)

FR-069 Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu (Genel)

FR-070 Ders Telafi Programı Formu

FR-071 Eğitim Değerlendirme Analiz Formu

FR-072 Eğitim Katılım Listesi Formu

FR-073 Hizmet İçi Eğitim Ders Porgramı Formu

FR-074 Sınav Sonuç Tutanağı Formu (Personel)

FR-075 Hizmet İçi eğitim Planı Formu

FR-076 Öğretim Görevlisi Bilgi Formu

FR-077 İdari Personel Talep Formu

FR-078 Akademik Kadrolara Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Ait Bilgi Formu

FR-079 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Atamaları Bilgi Formu

FR-083 Mazeret İzin Formu

FR-084 Personel İlişik Kesme Formu

FR-085 Aile Yardım Formu

FR-086 Hususi-Hizmet Pasaport Dilekçesi Formu

FR-087 Aile Durumu Bildirimi Formu

FR-088 Emeklilik Dilekçesi Formu

FR-089 Mecburi Hizmet Yükümlüleri için Nakil Talep Formu

FR-090 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Talep Formu

FR-091 Akademik Personel Kadro Talep Formu

FR-092 Personel Nakil Bildirgesi Formu (strateji)

FR-093 Çalışan Memnuniyet Anket Formu

FR-094 Personel Günlük-Saatlik İzin Formu

FR-095 Öğretim Elemanı Ders Programı Formu

FR-096 Görev Süresi Uzatma (Araştırma Görevlisi )Formu

FR-097 Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Formu

FR-098 Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Formu

FR-101 Hastalık İzini Onay Belgesi Formu

FR-102 Oryantasyon Eğitimi Formu(1)

FR-103 Açılacak Bölüm Program Müfredat ve Ders İçerikleri Formu(1)

FR-104 Öğretim Üyesi Ders Dağılım Formu

FR-105 Yıllık İzin Formu

FR-176 Ders Yükü Formu (sgdb)

FR-177 Yurt İçi Ve Yurt Dışı Görevlendirme Talep Formu

FR-178 Yurtiçi-Yurtdışı Geçiçi Görev Yolluğu Bildirimi Formu

FR-182 Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Listesi Formu

FR-183 Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Durum Listesi Formu

FR-184 Kısmi Zamanlı Öğrenci İmza Takip Forumu

FR-185 Kısmi Zamanlı Öğrenci İcmal Bordrosu Formu