İletişim:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
 Telefon : 0346 219 12 24
Belgegeçer : 0346 219 10 37

BÖLÜM

ABD

GÖREV

UNVAN

AD SOYAD

DAHİLİ
TELEFON

DEKANLIK

 

Dekan V.

Prof.Dr.

Ali AKSU

 4600-4601-4602

DEKANLIK

 

Dekan Yardımcısı

Doç.Dr.

Taner ÇİFÇİ

 4600-4601-4602

DEKANLIK

 

Dekan Yardımcısı

Doç.Dr

Şenel ELALDI

 4600-4601-4602

DEKANLIK

 

Fakülte  Sekreteri

 

Burhan İLTER

4606

DEKANLIK 

 

Şef 

 

Ayşe İŞCAN

4616

DEKANLIK 

 

Dekanlık Sekreterliği 

 

Mehtap Döne DİRİCAN

4600-4601-4602

DEKANLIK

 

Yazı işleri - Evrak Kayıt

 

Aydan Demet YILMAZ

4615

DEKANLIK

 

Dökümantasyon ve Enformatik Birimi

 

Ahmet CİHANYANDI 

4627

DEKANLIK

 

Satınalma

 

Şuayip ÖZTÜRK 

4613

DEKANLIK

 

Tahakkuk

 

Ender NALKESEN 

4612

DEKANLIK

 

Maaş Tahakkuk

 

Şuayip ÖZTÜRK 

4613

DEKANLIK

 

Pedagojik Formasyon Bürosu

 

Muhlis YILDIZ 

4610

DEKANLIK

 

Ayniyat

 

Orhan ER  

4611

DEKANLIK

 

Bilgi İşlem

 

Muhlis YILDIZ 

4608

DEKANLIK

 

Teknik Birim

 

Battal GEMÜK 

4607-4617

DEKANLIK 

 

Kütüphane

 

 

4701 

DEKANLIK

 

Çay Ocağı

 

 

4618

DEKANLIK

 

Kantin

 

 

4622

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri 

Bölüm Başkanı

Doç Dr. 

Mustafa ÖNDER

4725

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Hamdi KARAKAŞ 

4742

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Eğitim Yönetimi 

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Dr.Öğr.Üyesi

İhsan TOPCU

4721

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Eğitim Yönetimi 

A.B.D. Başkanı

Prof. Dr. 

Celal Teyyar UĞURLU

4750

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

A.B.D. Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Hatice YILDIZ

4731

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri 

 A.B.D. Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Engin ZABUN 

4753

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Programları ve Öğretim

 

Dr.Öğr.Üyesi 

Mustafa ERSOY

4748

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 A.B.D. Başkanı

Doç.Dr.

Hakan SARIÇAM

4637

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Yönetimi 

 

Dr.Öğr.Üyesi

Hilal KAHRAMAN

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Yönetimi 

 

Dr.Öğr.Üyesi 

Fatma KÖYBAŞI ŞEMİN

4728

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

Dr.Öğr.Üyesi 

Zafer YILDIZ 

4848

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

Doç.Dr.

Hatice Gonca USTA

4747

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

 

Arş.Gör.

Çağla ALPAYAR

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi 

 

Dr.Öğr.Üyesi 

Esin HAZAR

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi 

A.B.D. Başkanı

Prof. Dr. 

Tuncay DİLCİ

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri 

 

Prof. Dr.

Nebahat GÖÇERİ

4638

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Programları ve Öğretim

 

Doç.Dr.

Ebru BOZPOLAT

4732

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Eğitim Programları ve Öğretim

A.B.D. Başkanı 

Doç.Dr.

Soner DOĞAN 

4751

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Programları ve Öğretim

 

Dr.Öğr.Üyesi

Kaan GÜNEY

4727

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Dr.Öğr.Üyesi

Fatma F.ADAM KARDUZ

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Dr.Öğr.Üyesi

İlhami ARSEVEN

4722

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Arş.Gör.

Kenan POLAT

4639

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Arş.Gör.

Fatih AYDIN

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Arş.Gör.

Orhan YONCALIK

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Arş.Gör.

Merve Nur ÇINAR

 

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm Sekreteri

 

Emine MURAT

4729

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

Bölüm Başkanı / A.B.D. Başkanı

Prof.Dr.

Mustafa Hilmi BULUT

2854

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Dr.Öğr.Üyesi

Duygu ULUSOY YILMAZ

2263

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Türker EROL

3135

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

A.B.D. Başkanı

Doç.Dr.

Bülent BULDUK

4737

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Prof. Dr. 

Erol BAŞARA

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Doç.Dr.

Barış ERDAL

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Doç.Dr.

Özlem ÖZALTUNOĞLU

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Doç.Dr.

Serdal ÇELİK

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Zekeriya KAPTAN

1911

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi 

Derya KAÇMAZ

3134

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Dilek MOĞULBAY

2202

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Kürşat TAYDAŞ

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Öğr.Gör.

M. Ozan ALTUNOĞLU

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Özgür DİKBAŞ

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Serap DURAN 

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Arş.Gör.

Selin ÖZDEMİR

3133

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Arş.Gör.

Derya KIRAÇ SEBZEHZAR

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Arş.Gör.

Gamze KURTÇU

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Arş.Gör.

Erdal KURTÇU

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Arş.Gör.

Kubilay YILMAZ

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Müzik Eğitimi

 

Arş.Gör. 

Selen BALKAN EREM

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Doç.Dr.

Gökhan EKEN

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Doç.Dr.

Bülent BULDUK

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Şükran BULUT

4739

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi 

Okan BOYDAŞ 

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Tamer BALIKÇI

4754

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Filiz ŞATIROĞLU

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Derya Aysun CANCAN

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Songül MOLLAOĞLU

4733

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Öğr.Gör.

Şükran BULUT

4739

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Arş.Gör.

Sevda KARASEYFİOĞLU

4735

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Arş.Gör.

Mustafa ELMAS

4724

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Arş.Gör.

Mete KARAÇOBAN

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

Resim-İş Eğitimi

 

Arş.Gör.

Sebahattin YÜCE

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

 

Bölüm Sekreteri

 

Ayfer CESUR 

2877

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Biyoloji Eğitimi

Bölüm Başkanı / A.B.D.Başkanı

Prof.Dr.

H.Aşkın AKPULAT

4778

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Seval IŞIK

4688

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

A.B.D. Başkanı

Prof.Dr.

Hüseyin SARI

4679

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Kimya Eğitimi

A.B.D. Başkanı

Doç.Dr.

Hatice GÜNGÖR SEYHAN

4681

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

A.B.D. Başkanı

Doç.Dr.

Fatih KARAKUŞ 

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Doç.Dr.

Gültekin GÖKÇE

4685

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Prof.Dr.

A.Hakan HANÇER

4709

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Prof.Dr.

Murat BURSAL

4692

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Doç.Dr.

Serkan BULDUR

4693

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

A.Türker TÜZEMEN

4699

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Sebahattin KARTAL

4703

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Doç.Dr.

Goncagül SERDAROĞLU

4700

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Hatayi ZENGİN

4702

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Arş.Gör.

Eren YÜCEL

4698

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Fen Bilgisi Eğitimi

 

Arş.Gör.Dr.

Gamze YAYLA

4669

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Kimya Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Mustafa ELİK

4651

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Kimya Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Gülseda EYCEYURT TURK

4644

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Prof.Dr.

Eşref ORUÇOV

4653

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Mesut BÜTÜN

4642

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Handan DEMİRCİOĞLU

4682

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Nesir Hüseyin

4655

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Ali TÜRKDOĞAN

4643

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Seda OĞUZ ÜNAL

4662

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Gülçin OFLAZ

4654

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Arş.Gör.

Özgür IŞIK

4672

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Arş.Gör.

Kenan KONUR

4663

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Matematik Eğitimi

 

Arş.Gör.Dr.

Duygu ALTAYLI ÖZGÜL

4671

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ

Biyoloji Eğitimi

 

Arş.Gör.

Oktay GÖKTAŞ

 

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ  BÖLÜMÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Bölüm Sekreteri

 

Seda DEĞERLİER

4690

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi

Bölüm Başkanı

Doç.Dr.

Taner ÇİFÇİ

4647

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. 

Şenel ELALDI

4666

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

İclal GÖKKUŞ

4665

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

A.B.D. Başkanı

Doç.Dr.

Mehmet KANAK

4674

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi

A.B.D. Başkanı

Doç.Dr.

Ahmet Turan ORHAN

4666

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Doç.Dr.

Ayla ARSEVEN

4657

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Dr.Öğr.Üyesi

Aycan BULDUR

4684

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Öğr.Gör.

Asuman BİLBAY

4648

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Arş.Gör.

Ensar YILDIZ

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Arş.Gör.

Nevra ATIŞ AKYOL

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Arş.Gör.

Muammer KALKAN

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Mehmet Akif BİRCAN

 

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi

 

Doç.Dr.

Neslihan ŞAHİN

4656

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Murat OKUR

4686

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi

 

Arş.Gör.

Arif AYDIN

4660

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

 

Bölüm Sekreteri

 

Sadettin YILDIRIM

4677

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Coğrafya Eğitimi

Bölüm Başkanı / A.B.D. Başkanı

Prof. Dr. 

Gülpınar AKBULUT ÖZPAY

4697

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Evren KARATAŞ

4720

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Tarih Eğitimi

Bölüm Başkan Yardımcısı / A.B.D. Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi 

Ülkü YANCI

4664

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

A.B.D. Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi 

Selman ABLAK 

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türk Dili Eğitimi

A.B.D. Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Mehtap ALPER

4719

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi

A.B.D. Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Hikmet YILMAZ

4704

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Coğrafya Eğitimi

 

Arş.Gör. 

Fatih KARTAL 

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Doç.Dr.

Erkan YEŞİLTAŞ

4646

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Doç.Dr.

Recep ERCAN

4670

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Doç.Dr.

Osman Kubilay GÜL

4652

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Abdulkadir ERGÜN

4640

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi 

Ülkü YANCI

4664

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Arş.Gör.

Arzu CANTÜRK 

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

Arş.Gör.

Ömer TEMİZKAN

4711

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Tarih Eğitimi

 

Prof.Dr.

Mehmet F.DERVİŞOĞLU

4710

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Tarih Eğitimi

 

Arş.Gör.

Olcay KAHRAMAN

4694

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Özkan AYDOĞDU

4705

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Ayhan BULUT

4706

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi

 

Arş.Gör.

Taha Tuna KAYA

4717

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi

 

Arş.Gör.

Murat SARIBAŞ

4718

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türkçe Eğitimi

 

Arş.Gör.

Zeyneb ÖREN

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türk Dili Eğitimi

 

Arş.Gör.

İpek YILDIZ

4715

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

Bölüm Sekreteri

 

Serpil KAYA

4707

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İngiliz Dili Eğitimi

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet ÇEKİÇ

4730

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İngiliz Dili Eğitimi

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi

Sibel KORKMAZGİL

4744

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İngiliz Dili Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Esmira MEHDİYEV

4749

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İngiliz Dili Eğitimi

 

Dr.Öğr.Üyesi

Kübra OKUMUŞ DAĞDELER

4649

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 İngiliz Dili Eğitimi

 

 Arş.Gör.

Şenay AKKUŞ

 
   

Bölüm Sekreteri

 

Burak KİRİŞ

4707

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

 Özel Yetenekliler Eğitimi 

Bölüm Başkanı 

Dr.Öğr.Üyesi

Fadime İŞCEN KARASU

4635

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

Özel Yetenekliler Eğitimi 

 

 Dr.Öğr.Üyesi

 Didem KAYAHAN YÜKSEL

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

Görme Engelliler Eğitimi 

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

İşitme Engelliler Eğitimi 

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

Özel Yetenekliler Eğitimi 

 

 

 

 

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 

 Özel Yetenekliler Eğitimi 

Bölüm Sekreteri

 

Emine MURAT

4616

Web İçerik Sorumlusu :  AHMET CİHANYANDI
TANER ÇİFÇİ