Eğitim Bilimleri Bölümü


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı Akademik Kadro

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Tanıtım Video'sunu İzlemek İçin Tıklayınız

2023 - 2024 Eğitim Öğretim Güz Yılı Akademik Takvim >>>Tıklayınız

2023 - 2024 Eğitim Öğretim Bahar Yılı Akademik Takvim >>>Tıklayınız

Bölümümüzde;

Eğitim Bilimleri Bölümü; "Eğitim Programları ve Öğretim", "Eğitim Yönetimi", "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme", "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" ve "Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri" "Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı olmak üzere 6 Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında 10 öğretim üyesi, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalında 5 öğretim üyesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalında 2 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalında 5 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalında 3 öğretim üyesi, Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalında 1 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümünde sadece Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programının öğrencisi bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı bünyesinde ise Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı ve Eğitim Yönetimi Bilim Dalı tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı ve Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı tezli yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü 6 Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.

  1. Eğitim Programları ve Öğretim, (10) öğretim üyesi
  2. Eğitim Yönetimi, (5) öğretim üyesi)
  3. Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, (5) öğretim üyesi (2) araştırma görevlisi
  4. Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri (3) öğretim üyesi
  5. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, (2) öğretim üyesi (1) araştırma görevlisi
  6. Öğretim Teknolojileri, (1) öğretim üyesi)

Yukarı