Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
BURHAN İLTER
Fakülte Sekreteri

bilter@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4606

AYŞE İŞCAN
Şef

aatalay@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

MUHLİS YILDIZ
Tekniker

muhlisyildiz@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4608

AHMET CİHANYANDI
Teknisyen

ahmet@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4627

FİLİZ TEMEL
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni

ftemel@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

AYDAN DEMET YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni

dozdogan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 4615

ENDER NALKESEN
Bilgisayar İşletmeni

enalkesen@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ORHAN ER
Bilgisayar İşletmeni

orhaner@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ÖZLEM ŞENEL
Bilgisayar İşletmeni

osenel@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

SADETTİN YILDIRIM
Bilgisayar İşletmeni

sadettinyildirim@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

SEVGİ US
Bilgisayar İşletmeni

scetinkiran@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

NİZAMETTİN YILDIZ
Hizmetli

nzyildiz@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ÖMER SÖNMEZ
Hizmetli

osonmez@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

AHMET BİÇER
Temizlik Personeli

ahmetbicer@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

ASUMAN GÜLER
Temizlik Personeli

Dahili:

EMİNE AVCI
Büro Personeli

emineavci@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: 2233

EYÜP ARSLAN
Temizlik Personeli

eyuparslan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

İLKNUR ESİNTİ
Büro Personeli

iesinti@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

İSMAİL ÇELİK
Temizlik Personeli

ismailcelik@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

MEHTAP DÖNE DİRİCAN
Büro Personeli

mddirican@cumhuriyet.edu.tr

Dahili:

SEDA DEĞERLİER
Sekreter

Dahili:

TANER ARSLAN
Temizlik Personeli

tanerarslan@cumhuriyet.edu.tr

Dahili: