Dekanın Mesajı:

Günümüzü tanımlamak için kullanılan anahtar kavramlardan biri, hiç kuşkusuz değişimdir. XX. Yüzyılda bütün dünya hemen her alanda köklü değişimlere şahit oldu. «Değişime ayak uydurma» perspektifi  günümüz dünyasında sadece nesne olmak; sonradan gelmek, takip etmek, tüketici olmak anlamına geliyor. Günümüz dünyasının yönünü değişime ayak uyduranlar değil, değişimi yönetenler belirliyor. Bunun yolu da  hiç şüphesiz nitelikli insan gücünden geçiyor. Bu sebeple olsa gerek «insanın eğitim» eski çağlardan bu yana hiç değişmeksizin önemini korumuş ve bugünde korumaktadır. Öğretmenlik bu bağlamda hala stratejik değeri en yüksek olan mesleklerden birisidir. Çünkü öğretmenlik insanın kişiliğine dokunan, kendinden şekil veren, yön veren bir meslektir. Belki de hiçbir meslek bizim kişisel tarihimize öğretmenler kadar  etkide bulunmamıştır. İyi yetişmiş bir öğretmen, sadece iyi yetişmiş bir kişi değildir, iyi yetişmiş nesiller demektir.

 

Bir toplumun geleceği, o ülkenin insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. Dolayısıyla dünya üzerinde var olan medeniyetlerin kurulmasında öğretmenlerin payı büyüktür. İslam medeniyetinin  gelişip güçlenmesinde Müslüman Türklerin büyük katkısı vardır. Ecdadımız özellikle eğitime büyük önem vermiştir. İslami ilimlerden pozitif ilimlere kadar tüm alanlarda kalıcı ilmi ve tarihi eserler bırakmışlardır. Camiiler, medreseler, kütüphaneler, hanlar, hamamlar, köprüler ve daha çok mimari eserlerle de eğitime ne kadar önem verdiklerini açıkça göstermişlerdir. Ayrıca musikiden edebiyata, mimariden minyatüre  ve hat sanatına kadar pek çok alanda islam medeniyetinin gelişmesini sağlamışlardır.

 

Tarihimizde öğretmenlere önem verdikçe medeniyetimizin yükseldiği, bilgi ve ahlakın en üst zirvesine ulaştığını; verilen önem azaldıkça da medeniyetler sahnesinde değerini kaybettiği görülmektedir. Ülkemizin bugünleri ve yarınları için sorumluluk sahibi, katılan, üreten ve paylaşan bireylerini yetiştirmek gerektiği bilincindeyiz.

 

Sevgili Öğrenciler,

En değerli öğretmen «ya öğrenen ya da öğreten ol üçüncüsü olma» düsturunun şuurunda olan ve bunu hayat boyu tatbik etmeye çalışan kişidir. Bunun bilincinde olarak sizlerin geleceğini en iyi şekilde aydınlatacağına olan inancım tamdır. Aklı, vicdanı ve düşüncesi hür, ülkesini, milletini, değerlerini  seven ve koruyan gençler olarak yetişeceğinize olan inancım da tamdır. Bu duygularla fakülte yönetimi ve öğretim üyesi hocalarım adına hepinize başarılı, sağlıklı, huzur ve mutluluk dolu bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi diliyorum.

 

Sevgilerimle,

...