Eğitim Bilimleri Bölüm Tanıtımı

Eğitim Bilimleri Bölümü 7 Anabilim Dalından oluşmaktadır.

1. Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri,

2. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,

3. Eğitim Programları ve Öğretim,

4. Eğitim Yönetimi,

5. Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi,

6. Öğretim Teknolojileri

7. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma

Anabilim dallarına göre öğretim üyesi ve araştırma görevlisi sayıları şöyledir:

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalında öğretim üyesi bulunmamaktadır.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında 2 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi (1’i ÖYP) bulunmaktadır.

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında 8 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında 2 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı ile Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında öğretim üyesi bulunmamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında 3 öğretim üyesi; 4 araştırma görevlisi (3’ü ÖYP) bulunmaktadır.

Eğitim Bilimleri Bölümünde sadece Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim

Dalının Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının öğrencisi vardır. Normal öğretimde 180 kız, 84 erkek olmak üzere toplam 264 öğrenci okumaktadır. II. Öğretimde ise 97 kız , 55 erkek toplam 152 öğrenci okumaktadır.