Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 Öğrenci Temsilcilği Seçimi Hk. (Yeni)

Başlama Tarihi : 02.11.2016 - Bitiş Tarihi : 30.11.2016

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi gereğince 2016/2018 dönemi (2016-2017 ve 2017-2018 eğitim-öğretim yıllarını kapsayacak şekilde 2 yıl için) Bölüm, Program ve Anabilim Dalı Temsilcilikleri ve Fakülte Öğrenci Temsilciliğine ilişkin seçim yapılması gerekmektedir.

Rektörlüğümüz tarafından belirlenen takvim çerçevesinde ve Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi 5. Maddesi kapsamında seçimler gerçekleştirilecektir.

 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 / 2017-2018 AKADEMİK YILLARI

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

 

BÖLÜM/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ

TARİH

FAALİYET

01.11.2016

Seçim Takviminin Duyurulması

01.11.2016

Adayların başvuruya başlaması (Başvurular Bölüm Başkanlıklarına yapılacaktır.)

08.11.2016

Başvuruların tamamlanması

09.11.2016

Adayların uygun olup olmadığının belirlenmesi ve ilanı

09.11.2016-14.11.2016

Propaganda süreci

15.11.2016

Oy pusulalarının ve sandıkların hazırlanması ve Bölüm Temsilciliği Seçimleri

15.11.2016 (Saat 09.00) 1.Tur seçim

(Oy Kullanma Süreci Saat 17.00’da sona erecektir.)

Seçim (Varsa ikinci eğitim dahil %60 katılım şarttır.)

15.11.2016 (Saat 09.30)2.Tur seçim

(Oy Kullanma Süreci Saat 17.00’da sona erecektir.)

Seçim (Varsa ikinci eğitim dahil %50 katılım şarttır.)

15.11.2016 (Saat 10.00) 3. Tur seçim

(Oy Kullanma Süreci Saat 17.00’da sona erecektir.)

Seçim (katılım şartı aranmaz ve oylama yapılır.)

16.11. 2016 (Saat 09.00-15.00)

İtirazların sonuçlandırılması ve ilanı ve Seçim sonuçlarının bir üst seçim kuruluna bildirilmesi

FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/MYO ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ

TARİH

FAALİYET

18.11.2016

Başvuruların tamamlanması (Başvurular Dekanlık Makamına yapılacaktır.)

21.11.2016 (Saat 10.00)

Öğrenci bölüm/program temsilcilerinin fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu temsilcisini seçmesi

21.11.2016 (Saat 13.00-15.30)

İtirazların sonuçlandırılması ve ilanı ve Seçim sonuçlarının bir üst seçim kuruluna bildirilmesi

ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURUL TOPLANTISI VE BAŞKANLIK SEÇİMİ

TARİH

FAALİYET

23.11.2016

Başvuruların tamamlanması (Başvurular Rektörlük Makamına yapılacaktır.)

30.11.2016 (Saat 14.00)

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Toplanması ve Öğrenci Konseyi Divan Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ile Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi

01.12.2016 (Saat 08.00-12.00)

İtirazların alınması.

01.12.2016

Seçim sonuçlarının Rektörlük makamına sunulması ve ilanı