Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (UETS) - International Educational Technology Symposium (IETS)

Başlama Tarihi : 14.06.2017 - Bitiş Tarihi : 28.10.2017

 

Fakültemiz ve MEB YEĞİTEK işbirliği ile 27-28 Ekim 2017 tarihlerinde Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu düzenlenecektir.

 

Detaylı bilgi, duyurular ve başvuru için: http://uets.cumhuriyet.edu.tr

 

 

International Educational Technology Symposium will be held on October 27-28, 2017 with the cooperation of Cumhuriyet University Faculty of Education and the Ministry of National Education .

 

For detailed information, announcements and registration: http://uets.cumhuriyet.edu.tr