Mezunlara Yönelik Pedagojik Formasyon İlanı

Başlama Tarihi :   26.07.2023 Bitiş Tarihi :   11.08.2023

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrenci Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı (güz-bahar dönemi) kontenjan bilgileri ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Başvuru yapmadan önce tüm adayların açıklamaları dikkatle okuması, başvurusunu atamaya esas olan alan, mezun olduğu program ve alana ayrılan kontenjan bilgilerine dikkat ederek yapması gerekmektedir. Lütfen başvuru yapmadan önce aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

1. Kontenjanlar mezun olunan programa göre değil atamaya esas teşkil eden alanlara göre ayrılmıştır.

 

2. Alanların ve kontenjanların belirlenmesinde;

A. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan (2018/12) “Öğretmenlik  Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”,

B. Öğretmenlik uygulaması sürecinin istenilen niteliğe ulaşması ve deneyim sahibi nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi için 09.09.2021 tarih ve E-19863661-10.04- 31460254 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığının “Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge,

C. İlgili alanda MEB bünyesinde Sivas ilinde görev yapmakta olan Öğretmenlik Uygulaması Sertifikasına sahip öğretmen ve üniversitemizde bulunan öğretim elemanı sayıları (Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğretmen adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması Dersi” kapsamında yapacakları uygulamalar (staj) ilgili branştaki öğretmenlerin gözetiminde yapılabilmektedir. Bu nedenle ilgili branşta/alanda görev yapan Öğretmenlik Uygulaması Sertifikasına sahip öğretmen sayısı kontenjanlar konusunda belirleyicidir).

 

3. Pedagojik Sertifika Programına lisans eğitiminden (4 yıllık) mezun olan adayların başvuruları değerlendirilecektir. Adayların programa yerleştirilmesi, lisans mezuniyeti akademik ortalamalarının 4’lük sisteme göre 2.00 ve üzerinde olması esasına dayalı olarak yapılır. 100’lük sisteme göre mezun olanların hepsinin not dönüşümü YÖK değişim tablosuna göre düzenlenir. Yaz okulu sonrası mezun olacak adayların talep etmesi ve boş kontenjan kalması durumunda yedek kayıt tarihlerinde yapılacaktır. 

 

4. Adayların açık başvuru şeklinde programa başvurmaları ve başvuru önceliğine göre Eğitim Fakültesi Formasyon Birimine (Eğitim Fakültesi 1. Kat) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen alanda kontenjanların dolmaması halinde, başvuru yapılan alanların yoğunluğuna göre, diğer boş alanlara veya farklı alanlara adayların kontenjanları kaydırılabilecektir. Bu kontenjanlar (dolu/boş kontenjan sayıları) başvuru süresi içerisinde internet sitesinden ilan edilecektir.

 

5. Kayıt esnasında başvuru evraklarında yer alan bilgilerin yanlışlığı halinde adayların başvuruları iptal edilecektir. Hatalı beyanlar adayların sorumluluğundadır.

 

6. Kesin kayıt için adaylar Eğitim Fakültesinde bulunan Pedagojik Formasyon birimine şahsen veya noter vekâleti ile başvuru yapacaktır. Fax, Posta ve Kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.

 

7. Kesin kayıt için istenen belgeler:

A. Kayıt için dilekçe formu (dilekçe için tıklayınız)

B. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesinin ya da Diplomasının fotokopisi (Asılları ibraz etmek kaydıyla. Ayrıca Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği de kayıt sırasında belgelendirilmelidir).

               C. Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi

D. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

E. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, Ziraat Bankası Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi hesabına (TR91 0001 0015 0739 8770 6050 16) yatırıldığına dair banka dekontu (Ücret, 8.500 TL olarak belirlenmiş olup iki taksit [4.250 TL güz kayıt, 4.250 TL bahar ders kayıt döneminde] şeklinde ödenecektir). Ücret, evrakların kontrolü sonrasında formasyon biriminin onayı ile yatırılacaktır. Kayıt sildirme durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. 

 

Herhangi bir ön başvuru, sırlama veya sistem kaydı yapılmamakta, aşağıda belirtilen tarih aralığında yukarıdaki şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen kontenjan dahilinde doğrudan kayıt yapılacaktır. Kayıtlar başvuru önceliğine göre formasyon bürosundan yapılacaktır. 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

1-11 Ağustos 2023 KAYIT süreci (ilk gün saat 09:00’da başlayıp, son gün 17:00 itibariyle sona erer)

4 Ağustos 2023 – Dolu/boş kontenjanların ilanı

4-8 Eylül 2023 YEDEK KAYIT süreci (ilk gün saat 09:00’da başlayıp, son gün 17:00 itibariyle sona erer)

23 Eylül 2023 - Ders Başlangıcı

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri hafta sonları yüz yüze yapılacaktır. Teorik derslere %70, uygulamalı derslere ise %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersi (Staj) ise Sivas İl Merkezine bağlı okullarda Bahar Döneminde gerçekleşecektir. Bu uygulama (staj) okuldaki rehber öğretmenin ders günü ve planına göre hafta içi 1 gün ve 12 haftalık bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreç Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile planlanmaktadır. Yerleşen tüm adayların bu uygulamayı yapması zorunlu olup staj uygulamasında devamsızlık hakları bulunmamaktadır. Akademik takvim ise daha sonra ilan edilecektir.

Eksik ve hatalı bilgi olmaması adına cep telefonundan başvuru yapmayınız.

Gerekli İrtibat Numaraları : (0346) 487 4601 ve (0346) 487 4610

 

KONTEJAN BİLGİLERİ

Atmaya Esas Olan Öğretmenlik Alanı

Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yükseköğretim Programları

Kontenjan

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

60

İngilizce

1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

30

Felsefe

1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

36

              

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

1. İlahiyat Fakültesi

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dinî İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

48

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2. Çocuk Gelişimi Bölümü

3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

72

Muhasebe ve Finansman

1. İktisat

2. İşletme

3. Maliye

4. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü

5. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü

6. Bankacılık ve Finans Bölümü

7. Muhasebe Bölümü

8. Muhasebe Bilgi Sistemleri

30

Matematik

1. Matematik Bölümü

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü

3. Matematik Mühendisliği

4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü

12

Arapça

1. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)

6

Beden Eğitimi

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

4. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü

24

Almanca

1. Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Mütercim - Tercümanlık Bölümü (Almanca)

3. Alman Dili ve Kültürü Bölümü

4. Çeviribilim (Almanca) Bölümü

18

Coğrafya

Coğrafya Bölümü

6

Tarih

Tarih Bölümü

30

Fizik

1. Fizik Bölümü

2. Fizik Mühendisliği

6

Kimya/Kimya Teknolojisi

1. Kimya Bölümü

2. Kimya Mühendisliği

3. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

6

Biyoloji

1. Biyoloji Bölümü

2. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

3. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

6

Adalet

1. Hukuk Fakültesi

2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3. Kamu Yönetimi

24

Bilişim Teknolojileri

 

1. Bilgisayar Mühendisliği

2. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

3. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

4. Matematik-Bilgisayar Bölümü

5. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

6. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

7. Bilgi Teknolojileri

8. Yazılım Mühendisliği

9. Bilişim Sistemleri Mühendisliği

10. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

11. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

12. Bilgisayar Bilimleri

13. Yönetim Bilişim Sistemleri

 

24

Müzik

 

1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları

2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü

3. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının İlgili Bölümleri

4. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı

5. Geleneksel Türk Müzikleri

6. Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı

7. Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü

 

12

Görsel Sanatlar

 

1. Resim

2. Geleneksel Türk Sanatları

3. Geleneksel Türk El Sanatları

4. Görsel Sanatlar Bölümü

5. Resim Anasanat Dalı

6. Heykel

7. Resim - Baskı Sanatları Bölümü

8. Plastik Sanatlar Bölümü

9. Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü

 

12

Grafik/Fotoğraf

 

1. Grafik Bölümü/Ana Sanat Dalı

2. Fotoğraf ve Grafik Sanatları

3. Grafik Tasarım

4. Grafik Tasarımı/Bölümü

5. Görsel İletişim Tasarımı

6. Engelliler Entegre Yüksekokulu Uygulamalı Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Dalı

 

6

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

 

1. Hemşirelik Yüksekokulu

2. Hemşirelik/Bölümü

3. Ebelik/Bölümü

4. Sağlık Memurluğu/Bölümü

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

 

18

Yiyecek İçecek Hizmetleri

 

1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları

2. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü

3. Beslenme ve Diyetetik

4. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü

5. Gastronomi Bölümü

 

18

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

 

1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği

2. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği

3. Turizm Öğretmenliği

4. Turizm ve Otelcilik Grubu Öğretmenliği

5. Turizm İşletmeciliği Öğretmenliği/Eğitimi

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi

7. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

8. Turizm İşletmeciliği

9. Turizm ve Otel İşletmeciliği

10. Konaklama İşletmeciliği

11. Seyahat İşletmeciliği

12. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

13. Turizm ve Büro Yönetimi

14. Turizm ve Rehberlik

15. Turizm ve Otelcilik

16. Turizm Rehberliği

 

18

Elektrik – Elektronik Teknolojisi

1. Elektrik Mühendisliği

3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

6

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler

 

1. Halkla İlişkiler

2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

3. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler  

4. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

5. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

 

 

6

Harita-Tapu-Kadastro

 

 

1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

2. Harita Mühendisliği

3. Şehir ve Bölge Planlama

4. Geomatik Mühendisliği

 

6

TOPLAM

 

534

 

Yukarı