Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Başlama Tarihi : 24.07.2012 - Bitiş Tarihi : 24.07.2012

 

2547 Sayılı Kanun ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevliliği kadrosuna başvuran adayların, ön değerlendirme sonuçları aşağıda bulunmaktadır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar için giriş sınavı 24.07.2012 tarihinde saat 10.00’da  ilgili bölümde gerçekleşecektir.

 

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ABD ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA AİT LİSTE

SIRA NO

ADI SOYADI

ALES

YABANCI DİL

ÖNDEĞERLENDİRME NOTU

PUAN

PUANIN % 60'I

PUAN

PUANIN % 40'I

1

Bekir TAŞTAN

88,423

53,05

90,00

36,00

89,05

2

Taner ÇİFTÇİ

88,403

53,04

77,50

31,00

84,04

3

Genç Osman İLHAN

84,833

50,90

65,00

26,00

76,90

4

Mustafa YALNIZ

80,177

48,11

64,00

25,60

73,71

5

Ayşegül ÇELİK

82,960

49,78

58,75

23,50

73,28

6

Türkan ÇELİK

81,131

48,68

61,25

24,50

73,18

7

Seval HALLAÇ

75,887

45,53

66,00

26,40

71,93

8

Erhan YAYLAK

83,738

50,24

53,75

21,50

71,74

9

Abdülkadir ERGÜN

81,779

49,07

55,00

22,00

71,07

10

Barış ÜNAL

78,538

47,12

58,75

23,50

70,62

11

Serkan KOLUMAN

77,040

46,22

58,75

23,50

69,72

12

Döndü SUBAŞI

79,338

47,60

55,00

22,00

69,60

13

Banu BOĞAZLIYAN

78,518

47,11

53,75

21,50

68,61

14

Sinan ARGÜZ

75,542

45,33

32,50

13,00

58,33

15

İbrahim ARSLAN

79,308

47,58

30,00

12,00

59,58

16

Zelal ÖZAĞAÇHANLI

71,310

42,79

27,50

11,00

53,79

 

GİRİŞ SINAVI : 24.07.2012

SAAT: 10.00