Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Başlama Tarihi : 24.07.2012 - Bitiş Tarihi : 24.07.2012

  2547 Sayılı Kanun ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  hükümleri çerçevesinde, Yabancı Diller  Eğitimi  Bölümü Öğretim Görevliliği kadrosuna başvuran adayların, ön değerlendirme sonuçları aşağıda bulunmaktadır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar için giriş sınavı 24.07.2012 tarihinde saat 10.00’da  ilgili bölümde gerçekleşecektir.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA AİT LİSTE

SIRA

ADI SOYADI

ALES NOTU

ALES %60

Y.DİL NOTU

Y.DİL %40

 

1

Onur KÖKSAL

70.00

42.00

84.00

33,6

Sınava Girmeye Hak Kazandı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ SINAVI : 24.07.2012

SAAT: 10.00

YER: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı