Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 PEDAGOJİK FORMASYON KAYITLARI HAKKINDA DUYURU

Başlama Tarihi : 09.10.2012 - Bitiş Tarihi : 11.10.2012

DUYURU
 
 
Rektörlüğümüze, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kesin kayıt listelerine yapılan itirazlar üzerine Üniversitemizden mezun olan adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından  aldıkları transkriptleri yeniden incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda not dönüşüm tablosunun kullanılmasında bazı adayların not ortalamalarında maddi hata yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle listeler güncellenerek yeniden yayınlanmıştır. Sertifika Programı kesin kayıtlarında güncellenen listeler esas alınacaktır.

 Listelere ulaşmak için lütfen tıklayınız...