Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ - ÖNKAYIT

Başlama Tarihi : 09.05.2014 - Bitiş Tarihi : 16.05.2014

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN AÇILACAK OLAN
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 06.05.2014 tarihli yazısı gereği Üniversitemiz LİSANS (okuyan 1,2,3 ve 4.sınıf) öğrencileri için açılması düşünülen Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ÖN KAYITLARI Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi web sayfasından da ulaşabileceğiniz  09 – 14 Mayıs 2014 tarihleri arasında FORMASYON ÖN KAYIT FORMU’nu (tıklayınız) doldurup, Eğitim Fakültesi Formasyon Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
 
Başvuru Koşulları:
1.      Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan alanlarda lisans eğitimi yapan öğrenciler başvurabilecektir. ( 9 Sayılı Karar için tıklayınız)
 
2. Programa başvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle eğitim-öğretimin niteliği göz önüne alınarak Üniversitemiz Senatosunca belirlenecek olan kriterler çerçevesinde yerleştirileceklerdir.
3. Anılan Esaslar’ın Dersler ve Programın süresi başlıklı 7.Maddesi gereği:
4. Hâlihazırda Son Sınıfta Olan Lisans Öğrencileri: Halen üniversitemizin son sınıfında, yani sekizinci dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına devam eden öğrencilerden programa kayıt yaptıracak olanlar için; 2013-2014 öğretim yılı yaz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir. 
 
5. Halen Üçüncü Sınıf Öğrencileri: Halen üniversitemizin 3.(üçüncü) sınıfında, yani altıncı dönemde bulunan ve ilgili lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerden programa kayıt yaptıracak olanlar için; 2014-2015 öğretim yılı güz dönemi ve 2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde düzenlenecektir.
 
6. Halen İkinci Sınıfta Olan Öğrenciler : Halen ilgili lisans programlarının ikinci sınıfında, yani dördüncü dönemde bulunan öğrenciler için açılacak  programlar, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere dört dönem halinde düzenlenecektir. 
 
7. Halen Birinci Sınıfta Olan Öğrenciler : Halen üniversitelerin birinci sınıfında, yani ikinci dönemde olup ilgili lisans programlarına devam eden öğrenciler için ise;  2014-2015 öğretim yılı güz döneminde başlamak üzere altı dönem halinde düzenlenecektir.
 
8. Öğrenim ücreti: Anılan esasların 11.Maddesi gereği pedagojik formasyon sertifika programı ücreti ikinci öğretim ücretinin iki (2) katıdır. 2 eşit taksitte ödenecektir. (2013/2014 öğretim yılı formasyon ücreti: 2,054 TL dir.)
 
Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi