Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ - YENİ KAYITLAR

Başlama Tarihi : 20.06.2014 - Bitiş Tarihi : 30.06.2014

 KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (Başvuru dilekçesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz)

2. Onaylı mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir.

3. Onaylı lisans not transkripti

4. Onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi

5. 2 adet vesikalık fotoğraf

6. Kayıt ücreti (1. taksit) banka dekontunun aslı

7. Kazandı Belgesi

PROGRAM ÜCRETİ VE ÖDEME TAKVİMİ

Program ücreti 2.050 TL (İki bin elli Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda verilen ödeme takvimine göre yapılacaktır.

  

ÖDEME TAKVİMİ

Taksitler Ödeme Miktarı Ödeme Tarihleri

1.Taksit 1025 TL        -           23 Haziran-27 Haziran 2014

2.Taksit 1025 TL        -           Eylül 2014

 

Cumhuriyet Üniversite T.C Ziraat Bankası Kampüs  şubesi TR160001001507398770605008 IBAN numaralı (Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon)  hesabına

 

Dekontun açıklama bölümünde;

Başvuranın Adı-Soyadı

TC Kimlik Numarası

• “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı-Kayıt Ücretinin 1.Taksiti”

olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

KAYIT YERİ VE TARİHİ

1. Kayıtlar, Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan (Yeni) Eğitim Fakültesi formasyon bürosu’nda yapılacaktır.

2. Kayıtlar mesai saatleri içinde (09.00-16.00) alınacaktır.

3. Yapılan ödemeler hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.

4. Kayıt sırasında teslim edilen belgeler iade edilmeyecektir.

 

Yarıyıl Ders Programları ve Dersliklerin Yeri

Yarıyıl’lara ait ders programları ve derslikler Eğitim Fakültesi web sayfasından ilan edilecektir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Okutulacak Dersler

 

 

Teorik Dersler

 

 

AKTS

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Rehberlik

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Seçmeli Ders I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Dönem Toplamı

14

0

14

 

Uygulamalı Dersler

 

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

Dönem Toplamı

6

10

11

 

Genel Toplam

 

 

20

 

10

 

25

 

Önerilen Seçmeli Dersler Listesi

 

 

Seçmeli Ders I Grubu

 

 

 

Seçmeli Ders II Grubu

 

 

Eğitimde Araştırma

2-0-2

Eğitim Psikolojisi

2-0-2

Eğitimde Program Geliştirme

2-0-2

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

2-0-2

Eğitim Tarihi

2-0-2

Eğitim Felsefesi

2-0-2

Eğitim Sosyolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Tarihi

2-0-2

Gelişim Psikolojisi

2-0-2

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2-0-2

Öğretmenlik Meslek Etiği

2-0-2

Karakter ve Değerler Eğitimi

2-0-2

Yaşam Boyu Öğrenme

2-0-2

Özel Eğitim

2-0-2

Bireyselleştirilmiş Öğretim

2-0-2

Bilgisayar Destekli Öğretim

2-0-2