Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

Başlama Tarihi : 05.09.2014 - Bitiş Tarihi : 21.09.2014

 

AÇIKLAMA:            
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNUN "YATAY GEÇİŞ YÖNETMELİK EK MADDE-1" UYGULAMA ESASLARI 
ÇERÇEVESİNDE, İLGİLİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İNCELENMİŞ OLUP, UYGUN GÖRÜLENLER TESPİT 
EDİLMİŞTİR.            
             
BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN HANGİ SINIFA İNTİBAK ETTİRİLECEKLERİ, 
İLGİLİ ANABİLİM DALLARI TARAFINDAN KARARA BAĞLANACAKTIR.  
             
*MADDE 12) ÖĞRENCİNİN GEÇMEK İSTEDİĞİ DİPLOMA PROGRAMINA, ÖĞRENCİNİN HALEN 
ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLDUĞU DİPLOMA PROGRAMINA KAYIT YAPTIRDIĞI YILDA ÖĞRENCİ KABUL 
EDİLMEMİŞSE, DİPLOMA PROGRAMININ MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANI OLUŞMADIĞINDAN, 
GEÇİŞ YAPILAMAYACAĞINA,