Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - STAJ DOSYASI İÇERİĞİ

Başlama Tarihi : 04.11.2014 - Bitiş Tarihi : 04.12.2014

 Önemli not

Dönem sonunda Öğretmenlik Uygulaması dersi için oluşturacağınız staj dosyasını, danışman öğretim üyesinin de uygun görmesi hâlinde, dijital ortamda (CD olarak) hazırlayıp grubunuzdan sorumlu öğretim üyesine teslim edebilirsiniz. Bu durumda Dosyayı ayrıca fiziksel materyal olarak hazırlamanıza gerek kalmayacaktır.

  

Dosyanın İçeriği

Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında nelerin hangi esaslara göre yer alacağı, uygulama okullarındaki rehber öğretmenlere gönderilen dosyalardaki 04 Öğretmenlik Uygulaması Çalışma Planı, 05 Öğretmenlik Uygulaması Çalışma Programı ve 06 Etkinlik Dönem Planı başlıklı belgelerde de yer almaktadır. Aşağıda örnek bir uygulama (staj) dosyası içeriği verilmiştir. Branşlara göre gerekli değişiklikler yapılarak örnek alınabilir.

 

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (STAJ) DOSYASI İÇERİĞİ/BAŞLIKLAR (Örnektir. Değişiklik yapılabilir.)

-          Kapak

-          İstiklâl Marşı

-          Gençliğe Hitâbe

-          İçindekiler

-          Öğretmen Yemini

-          Türk Milli Eğitim sisteminin Genel Yapısı

-          Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları (tam metin)

-          Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları (özet-ana başlıklar)

-          Devlet Memurları sicil Yönetmeliği

-          MEB Personel İzin Yönergesi

-          Ek Ders Saatlerine İlişkin Kanun

-          MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

-          Anayasa'da Yer Alan Eğitimle İlgili Maddeler

-          Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri

-          Kurullar

-          Ders Müfredatı (İçerik/Program)

-          Öğretmenlik Kariyer Ba-amaklarında Yük-elme Yönetmeliği

-          Web Ortamında MEB (bakanlığa ve müdürlüklere ait web sayfaları hakkında içerik bilgisi)

-          E-Okul İnceleme ve Değerlendirme Raporu

-          E-Eğitim(alan ve alan eğitimiyle ilgili web sayfaları hakkında genel bilgi ve değerlendirme listesi)

-          Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağı (örnekler)

-          Ortaöğretimde Ölçme ve Değerlendirme

-          Sınav soruları ve Cevap Anahtarları (örnekler)

-          Ödev Konuları (liste hâlinde)

--          Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

-          Önemli Günler ve Haftalar

-          Kulüp Yıllık Çalışma Planları (örnekler)

-          Kulüp Yıllık Faaliyet Raporları (örnekler)

-          Kulüp Karar Defteri (örnek kararlar)

-          Ders Planı

-          Ders İnceleme ve Gözlem Formu

-          Yıllık Plan (örnekler)

-          Öğretmen Denetim Kılavuzu

-          Geç Kâğıdı ve Rapor Örneği

-          Haftalık Ders Programı (Sınıflar ve öğretmenler için)