Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 FORMASYON - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MUAFİYETİ

Başlama Tarihi : 02.02.2015 - Bitiş Tarihi : 20.02.2015

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI MUAFİYET BAŞVURULARI:

YÖK tarafından yayınlanan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” da bulunan Dördüncü Bölüm Madde 4’e göre Fakültemizde Pedagojik Formasyon Sertifika Programında okutulacak olan “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” dersinden daha önce Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir yıldan az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler (sigorta belgesi ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden hangi branşta, hangi tarihler arasında öğretmen olarak görev yaptığını gösterir imzalı belge), “Öğretmenlik Uygulaması” derslerinden muaf tutulabilirler.

Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB’e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmakta olduğunu belgeleyenler Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulur. MUAFİYET isteyenlerin başvurularının Pedagojik Formasyon Komisyonu’nda görüşülebilmesi için; muafiyet dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte 20 Şubat 2015 tarihine kadar Eğitim Fakültesi Formasyon Bürosuna başvurmaları önemle duyurulur.

-              Halk Eğitim Merkezleri vb. usta öğreticilik veya kurs programlarında yapılan öğretmenliklerin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.

-              Yönetmelik gereği Öğretmenlik Uygulaması derslerinin Sivas ili okullarında yapılması zorunlu olduğundan yaşadığı il/ilçede yapmak isteyen öğrencilerin istekleri kabul edilmeyecektir,

-              Milli Eğitime öğrenci listesi gönderileceğinden belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 DİLEKÇE EKTEDİR.