İÇ KONTROL

Misyonumuz-Varoluşumuzun temel nedenleri:

1-  Atatürk Türkiye’si olarak tam bağımsız, uygar dünyanın önemli bir parçası olacak, halkının refahı yerinde dünyanın diğer toplum ve bireyleriyle barış içinde bir ulus olmak yolunda; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek amaçlı kurulan Üniversitemizin eğitim bilim alanı ile ilgili birimi olarak;

·      Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için eğitim bilimlerini genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak;

·      Eğitimin türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları işbirliği yapmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararına sunmak;

·      Eğitim ile ilgili araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren; eğitim, bilim ve eğitim tekniğinin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak;

·      Türk toplumunun eğitim seviyesini yükseltici ve kamu oyunu eğitim ile ilgili aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

2-  Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan ulusal birlik ve bütünlük içinde ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak üzere Fakültemizi kazanıp gelen bütün öğrencilerimizi;

·      “Atatürk devrim ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

·      Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

·      İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle öğretmenlik alanlarında yetişmelerini sağlayarak onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak birer öğretmen olmalarını sağlamak” tır.

 

 1.4 Vizyon

            Vizyonumuz-Varmak İstediğimiz nokta/lar:

·         İlköğretim Okulöncesi Eğitim alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         İlköğretim Matematik Eğitimi alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         Ortaöğretim Matematik Eğitimi alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         Güzel Sanatlar Resim-iş Eğitimi alanı ile ilgili, bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         Türkçe Eğitimi alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanda nitelikli öğretmen yetiştirmek,

·         Eğitim Bilimleri alanı ile ilgili; bilimsel bilgi ve teknoloji üretmek ve bu alanın uzmanını yetiştirmek.


 

 

Yukarı