İki Anabilim dalından oluşan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak çağdaş müzik ve resim öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Başta yurt sevgisi olmak üzere, insan, doğa, çevre ve sanat sevgisi taşıyan müzik öğretmenlerinin ulusa ve topluma sağlayacağı yararlar dikkate alınarak, eğitim ve öğretimin bu ilkeler doğrultusunda yürütülmesine özen gösterilmektedir. 

   Bölümümüz Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Binasında öğrenciler için 34 bireysel çalışma odası, bir dinleti salonu (Muzaffer Sarısözen Dinleti Salonu), bir görsel derslik, bir müziksel işitme dersliği bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının her birine ait ofislerinin yanı sıra öğrenciler için 12 adet piyanolu oda mevcuttur.
 
   Anabilim Dallarımızdan mezun olan resim ve müzik öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi lisansüstü eğitim yapma ve akademisyen olma imkânlarına da sahiptirler.