İki Anabilim dalından oluşan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak çağdaş müzik ve resim öğretmenleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Başta yurt sevgisi olmak üzere, insan, doğa, çevre ve sanat sevgisi taşıyan müzik öğretmenlerinin ulusa ve topluma sağlayacağı yararlar dikkate alınarak, eğitim ve öğretimin bu ilkeler doğrultusunda yürütülmesine özen gösterilmektedir. 

Resim – İş -  Eğitimi Anabilim dalı için Eğitim Fakültesi binası içinde ayrılmış olan bir katta beş adet resim atölyesi, bir adet fotoğraf atölyesi, bir adet grafik atölyesi ve bir adet de baskı atölyesi bulunmaktadır. Resim Anabilim dalındaki öğretim elemanlarına ait atölyelerin yanı sıra bireysel çalışma odaları da bulunmaktadır. 

Anabilim Dallarımızdan mezun olan resim ve müzik öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi lisansüstü eğitim yapma ve akademisyen olma imkânlarına da sahiptirler.