Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde şimdilik sadece İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı bulunmaktadır. Anabilim dalımız bünyesinde 3 öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 2012-2013 Akademik yılında ÖSYM tarafından yapılacak ek yerleştirmeler ile bölümümüzün İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı lisans programına ilk öğrenciler alınacaktır. İngiliz Dili Eğitimi lisans programı dört yıllık lisans programı ve bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık programından oluşmaktadır. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler öncelikle İngilizce muafiyet sınavına tabi tutulmakta ve sınavda başarılı olanlar doğrudan lisans programına başlamaktadırlar. Lisans programının amacı alanında yeterli, pedagojik ve teknolojik yeterliğe sahip ve ilköğretimden üniversiteye kadar çeşitli seviyelerde eğitim verebilecek İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir.