Amaçlarımız: Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek, yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek, teknolojiden yararlanmak; sosyal bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak, bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak, Sosyal bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı sosyal bilgiler öğretmeni ve hak ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmek.

Hedeflerimiz: Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili nitelikli, bir eğitim vererek ülkenin ihtiyacı yönelik olarak bilimsel düşünen, yeniliklere açık, Atatürkçü düşünce sitemine sahip, çağdaş bilgi teknolojilerini kullanabilen sosyal bilgiler öğretmenleri ve akademisyenler yetiştirmek. Sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yeni yöntem ve tekniklerini ülkemize kazandırmak. Sosyal bilgiler eğitimi, vatandaşlık eğitimi, insan hakları gibi projelerde yer almak. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunabilecek yurt içi ve dışındaki kuruluş ve kurumlarla işbirliği ve iletişim içinde olmak.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği A.B.D. mezunları:

1. MEB''da Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapabilir.

2. Özel okullarda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapabilir.

3. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında lisansüstü eğitim alarak eğitim fakültelerinin ilgili birimlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilir.

Lisansüstü Eğitim

Anabilim Dalımızda Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde bilim dalı olarak yüksek lisans programı yürütülmektedir.

Başarı Durumu

2015 yılında yapılan KPSS/Öğretmenlik Sınavı Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında

  • Türkiye 15.'si Güllü GÜLER,
  • Türkiye 72.'si Zeynep DEMİR,
  • Türkiye 108'si Tuncay VURAL Anabilim dalımız mezunlarıdır.