MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, bilgi üretebilen ve aynı zamanda edindikleri bilgiyi yayabilen nitelikli bireyler yetiştirerek, son zamanlarda giderek artmakta olan yüksek nitelikli öğretmen gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mezunların bilgili ve yetkili eğiticiler olmaları, ayrıca meslek yaşamları boyunca değişebilecek koşullara ve yeni gelişmelere uyum sağlayabilecek hatta bunlara öncülük yapabilecek şekilde yetişmeleri beklenmektedir.

 1998 yılında kurulan Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü bünyesinde Matematik Eğitimi bölümü 1998-1999 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiş olup, 2013-2014 eğitim öğretim yılı hariç, bölümümüzde öğrenci alınan tek programdır. Matematik Eğitimi Anabilim Dalının eğitim dili Türkçe, öğrenim süresi ise 5 yıldır. Programda Alan Bilgisi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi, Genel Kültür ve Uygulama dersleri yer almaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yürütülmektedir. Programın tüm gereksinimlerini yerine getiren ve başarılı olan mezunlar “Matematik Öğretmenliği” alanında Lisans derecesi alırlar.

 

2012-2013 eğitim öğretim yılında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim dalı kurulmuş olup, Matematik Eğitimi bilim dalında Tezli Yüksek Lisans eğitimi vermektedir. Yüksek Lisans dersleri ve danışmanlıklar Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından yürütülmektedir.Yüksek Lisans aşamasını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Bilim Uzmanı” unvanını almaktadırlar.