2016 LYS Sonuçlarına göre Anabilim Dalımızın;

 

 

Tavan Puanı: 370,11663 Taban Puanı: 437,54523

 

   

2016 Yılı Toplam Öğrenci Sayımız:

 

 1. Öğretim Kız: 366     Erkek:81
 2. Öğretim Kız:278     Erkek: 51

 

Toplam öğrenci sayımız:776

 

 

HEDEFLERİMİZ

 

 1. Okul öncesi öğretmenliği alanıyla ilgili, bilimsel bilgi, beceri, tutum ve anlayışlara sahip,
 2. Yönetselbecerileri gelişmiş,
 3. Otonomi sahibi,
 4. Yaşam boyuöğrenmeye odaklı,
 5. toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 6. İleri düzeyde iletişimbecerilerine sahip,
 7. Eleştirel düşünebilen,
 8. Evrensel ve kültürel etik değerlere saygılı,
 9. Ekip çalışması anlayışını benimsemiş;
 10. Profesyonel yaşamında bilimi ve bilimsel yaklaşımları rehber gören,
 11. Bilimsel bilgiyi tüm uygulamalarında kullanabilen,
 12. Güçlü bir vizyona sahip öğretmenler yetiştirmek.

 

İş Olanakları

 

Okul Öncesi Öğretmenliği’nin uzmanlık alanları 0-6 yaş çocuğunun gelişimi ve eğitimidir. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz okul öncesi öğretmeni olarak görev alırlar ve özel ve resmi anaokulları, özel ve resmi özel eğitim kurumları, gündüz bakımevleri, kreşler, çocuk klüpleri ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları’nda öğretmen olarak , Milli Eğitim Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında çocuklara yönelik dergi, televizyon, radyo çocuk programları gibi yayınlar hazırlanmasında alan uzmanı olarak ve çocuklara yönelik bilgisayar programları ve materyal hazırlayan kurumlarda alan uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

 

 Sosyal Aktiviteler

Fakültemizde öğrencilerin sosyal, bilimsel, kültürel alanda değişik etkinlikler düzenleyebilecekleri,  girişimcilik, iletişim vb. alanlarda becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayabilecek okul öncesi eğitimi öğrenci kulübü bulunmaktadır. Öğrenci kulübümüz 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren aktiftir.

 

DerslerinYürütülüşü

 

Bölümümüzde eğitim öğretim, klasik yöntemlerin yanısıra, öğrencinin kendi öğrenme sürecine aktif katıldığı tartışma, soru-yanıt, grup çalışması, drama gibi yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Ayrıca yapılandırmacı yaklaşım ve Aktif Öğrenme Yöntem ve Stratejiler gibi yeni yaklaşımlardakullanılmaktadır.

 

Öğrenci Danışmanlık  Hizmetleri

 

Bölümümüzde danışman öğretim elemanları “Cumhuriyet Üniversitesi Danışmanlık Yönergesi” gereğince, öğrencilerin akademik ve bireysel gereksinimleri ile yakından ilgilenilmektedir.  Danışman öğretim elemanları, öğrencileriyle düzenli aralıklarla toplantılar ve/veya bireysel görüşmeler yaparak, anketler düzenleyerek  öğrencilerin sorun ve gereksinimlerini tanıma ve gerektiğinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.Bölümümüzde öğrenciler mesai saatleri içinde her zaman (ihtiyaç duyulması halinde mesai saatleri dışında da) danışman öğretim elemanları ve bölüm yönetimi ile kolaylıkla iletişim kurabilmektedir.