Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. SERKAN BULDUR
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi ÜLKÜ YANCI
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. SONER DOĞAN
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
Hayat Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. GÜLPINAR AKBULUT ÖZPAY
Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. GÜLPINAR AKBULUT ÖZPAY
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. MUSTAFA ÖNDER
Eğitimin Felsefi, Sosyal Ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MEHTAP ALPER
Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi AHMET ÇEKİÇ
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. MEHMET KANAK
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. MURAT BURSAL
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. CELAL TEYYAR UĞURLU
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi EVREN KARATAŞ
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi HATİCE YILDIZ
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA ELİK
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi SELMAN ABLAK
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA ERSOY
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
Müzik Eğitimi Anasanat Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. HAKAN SARIÇAM
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı