Dr.Öğr. Üyesi EVREN KARATAŞ ÜLGER
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. ŞENEL ELALDI
Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi ÜLKÜ YANCI
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
Müzik Eğitimi Anasanat Dalı Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. GÜLPINAR AKBULUT ÖZPAY
Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. GÜLPINAR AKBULUT ÖZPAY
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi HATİCE YILDIZ
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. AHMET TURAN ORHAN
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. FATİH KARAKUŞ
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA ELİK
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. MURAT BURSAL
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MUSTAFA ERSOY
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. MUSTAFA ÖNDER
Eğitimin Felsefi, Sosyal Ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. TUNCAY DİLCİ
Hayat Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi HİLAL KAHRAMAN
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi MEHTAP ALPER
Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi AHMET ÇEKİÇ
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. MEHMET KANAK
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Dr.Öğr. Üyesi OKAN BOYDAŞ
Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. SELMAN ABLAK
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. SERKAN BULDUR
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. HAKAN SARIÇAM
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı