Telefon : 0 346 219 1224
Belgegeçer : 0 346 219 1037
 Ödüllü Öğrenci Proje Fikri Yarışması

Başlama Tarihi : 27.02.2017 - Bitiş Tarihi : 21.03.2017

Üniversitemiz tarafından düzenlenen "Öğrenci Proje Fikri Yarışması"na ilişkin duyuru.

YARIŞMANIN AMACI

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri arasında yenilikçi, özgün, nitelikli projelerin desteklenerek geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilere araştırma ve buluş yapma heyecanı aşılamaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  1. 1)  Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksek okullarındaki bütün bölümlerde eğitim gören Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri bireysel veya takım olarak katılabilirler.
  2. 2)  Proje Fikri Yarışması; Eğitim, Mühendislik, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarından herhangi birini içerebilir.
  3. 3)  Proje Fikri yarışmasına katılacak öğrenci veya öğrencilerin başvuru formunu 21 Nisan 2017 tarihine kadar pdo@cumhuriyet.edu.tr e-posta adresine “Proje Fikri Yarışması” konusuyla göndermeleri gerekmektedir.
  4. 4)  Projelerin ön değerlendirmesi Proje Değerlendirme Kurulunca yapılacak ve ön değerlendirmeden geçen 25 proje fikri ana değerlendirmeye alınacaktır.
  5. 5)  Ön değerlendirmeden geçen öğrenci veya takımların 4 Mayıs 2017 tarihinde değerlendirme kuruluna sunum yapmaları ve eksiksiz katılmaları mecburidir. Aksi durumda proje değerlendirmeye alınmayacaktır.
  6. 6)  Proje Fikri Sunumlarında projenin gerçekleştirilme amacı, yapım aşamaları, proje fikri hakkında değerlendirmeler, mümkünse fotoğraflar, posterler, görsel ve şekilsel çizimler bulunmalıdır. 4 Mayıs 2017 tarihinde ilgili sunumlar değerlendirilecek ve başarılı projelerin belirlenmesi ile ödül töreni gerçekleştirilecektir.
  7. 7)  10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde projelerin bir poster veya görsel olarak sergilenmesi gerekmektedir.
  8. 8)  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun, Fikri Haklar Üçüncü Bölümü, Madde 13’te Eser Sahibinin Hakları başlıklı, “Fikir ve Sanat Eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri bu kanun dairesinde himaye görür. Eser sahibine tanınan hak ve salahiyetler eserin bütününe ve parçalarına şamildir” maddesine istinaden proje fikri telif hakları eser sahibine aittir.